Sinh Hoạt Hàng Tuần on Google Meets: https://meet.google.com/ndk-vfsu-vpw


Quay số (chỉ gửi và nhận âm thanh): (US) +1 573-343-8275 Mã PIN: 353 309 976#


Các số khác: https://tel.meet/ndk-vfsu-vpw?pin=3273391397602


Kính xin Tri Ân sự phát tâm yểm trợ của quý vị trong các sinh hoạt của Chùa Hoa Nghiêm để phục vụ Mục Đích : Phát Huy Đạo Pháp , Bảo Tồn Văn Hoá Dân Tộc và Việc Từ Thiện.


Quý vị có thể cúng dường qua các hệ thống chuyển tiền rất tiện lợi và an toàn như sau :


1. Qua Zelle : donation@hoanghiem.org

2. Qua Venmo: Chua-Hoa Nghiem

3. Qua Bưu điện : Checks xin đề Hoa Nghiêm Pagoda hoặc Buddhist Association of America và gởi về Địa chỉ :

9111 Backlick Road

Fort Belvoir, Virginia 22060


(Khi nhận được Thủ Quỹ sẽ gởi Biên Nhận để trừ Thuế vì Chùa Hoa Nghiêm sinh hoạt dưới dạng Bất Vụ Lợi ( Non-Profit Organizations)Dac San Chua Hoa Nghiem 2023.pdf

Liên lạc Cầu An và Cầu Siêu

Sớ Cầu An: https://pdf.ac/g9jHt

Sớ Cầu Siêu: https://pdf.ac/93XnXTHÔNG BÁO

Kính thưa quý Phật Tử,

Nhằm nuôi dưỡng tâm bồ đề, và hổ trợ Phật Tử tu học Phật Pháp, năm 2020, Chùa Hoa Nghiêm sắp xếp lịch sinh hoạt tại Chùa như sau:

Ngày Chủ Nhật Hàng Tuần

Lễ Phật - Thuyết Pháp - Cúng Linh

  • 10g00 sáng - Văn phòng liên lạc mở cửa.

  • 10g15 sáng - Xướng danh quý Hương linh cho Lễ cầu siêu và quý Phật tử cho Lễ cầu an. Xin quý gia chủ theo dõi để điều chỉnh nếu thấy sai sót trước 10g30.

  • 10g30 sáng - Chuông trống bát-nhã

  • 10g35 sáng - 10 phút ngồi thiền

  • 10g55 sáng - Lễ Phật

  • 11g35 sáng - Thuyết Pháp

  • 11g55 sáng - Thông báo của bch / pgmc

  • 12g00 trưa - Cúng linh

  • 12g15 trưa - Thọ trai Chánh Niệm

  • 13g00 trưa - Hoàn mãn

Sinh hoạt của GĐPT & Phụ huynh Đoàn sinh

- 13g00 trưa: ngồi thiền (10') / lễ Phật (15')

- 13g25 chiều: lễ Phật / lễ Đoàn / câu chuyện dưới cờ (25')

- 14g00 chiều: lớp Việt ngữ

- 15g00 chiều: giải lao / tự trị

- 15g30 chiều: chuyên môn / Phật pháp / Kinh Nhạc

- 16g15 chiều: sinh hoạt chung / dây thân ái

- 17g00 chiều: sinh hoạt chuyên đề (múa lân, tập võ . . .)

LỊCH TRÌNH SINH HOẠT ĐẶC BIỆT HÀNG THÁNG

(đang cập nhật)

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc:

Thầy Trụ Trì Thích Kiến Khai eMail: thichkienkhai@hoanghiem.org

Phone: (703)781-4306