(Bài đang được cập nhật)

Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại lô đất số 9105, đường Backlick Road, Fort Belvoir, VA. Mặt tiền của chùa hướng ra đường. Trước chùa là vườn hoa, có đài tượng Quán Thế Âm lộ thiên đứng giữa hồ sen. Sau chùa là bãi đậu xe khá rộng rãi, kế tiếp là khu rừng nhiều cây cao, rợp bóng trong mùa hè, có đường đi quanh co dùng làm đường thiền hành cho các thiền sinh thực hành chánh niệm trong mỗi bước đi. Bên cạnh chùa là ngôi nhà đất mới mua, biến thành Vườn Cấp Cô Độc với 3 tượng đài: Bổn Sư Thích Ca, Ngài Di Lạc và Bồ Tát Quán Thế Âm, tượng trưng cho đức Từ Bi, Trí Tuệ và Hỷ Xã.

Vị trụ trì chùa đầu tiên là thầy Thích Phụng Sơn 1986 - 1992.

Kế tiếp là thầy Thích Kiến Khai 1993 - đến nay.

Năm 2014, Đạo tràng Hoa Nghiêm đón Đại Đức Thích Viên Ngộ về chùa, cùng với Thầy Trụ Trì Thích Kiến Khai, để cùng chăm sóc đạo tràng, và mở rộng các khóa Tu Học mang lại nhiều lợi lạc cho bà con Phật Tử trong vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn.

Diễn Tiến Thành Lập Chùa Hoa Nghiêm (1985-2015)

Năm 1985, một nhóm phật tử ly hương đến định cư tại vùng Virginia muốn có được một ngôi chùa để nương tựa tinh thần, tu học Phật pháp, nên đã quyết định thành lập Hội Phật Giáo Mỹ Châu và bầu Ban Quản Trị, đầu tiên gồm có: cụ Phan Hoàng Thơ làm hội trưởng, đạo hữu Vinh Noãn và đạo hữu Nguyên Tu làm hội phó, bà Mai Trâm làm tổng thư ký, đạo hữu Nguyên Nghĩa làm thủ quỹ và 3 vị cố vấn là cụ Nguyễn Quang Nhạ, cụ Phạm Ngọc Hương và ông Bùi Nhật Huy. Hội Phật Giáo Mỹ Châu và phật tử đã chung nhau đóng góp mua đuợc ngôi nhà, tọa lạc tại số 9105 Blacklick Road, Fort Belvoir, Virginia. Từ một nhà ở, được chỉnh trang thành một ngôi Chùa phải trải qua gần 5 năm mới hoàn thành, với ngôi tượng Thế Tôn trong Chánh điện, do bàn tay đạo hữu Vỉnh Noãn nắn lấy và tượng Quán Thế Âm lộ thiên cao gần 3 thước đứng giữa hồ sen trước chùa do bàn tay đạo hữu Vỉnh Thọ tạo dựng. Sau đó hội Phật Giáo Mỹ Châu phải lo giấy phép chính thức lập chùa. Thủ tục cứu xét kéo dài gần 5 năm mới được chính quyền chấp thuận và cấp giấp phép chính thức vì phải thỏa mãn một số điều kiện cho một cơ sở công cộng.

Và hội Phật Giáo Mỹ Châu đã cử hành lễ Lạc Thành Chùa Hoa Nghiêm vào tháng 1 năm 1992. Số phật tử đã đến tham dự đông đảo lễ Phật và chia niềm vui với hội Phật Giáo Mỹ Châu đã tạo dựng được một ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại vùng Virginia có giấp phép của chính quyền để hoạt động trong lãnh vực tôn giáo, tu học và hội họp.

Cố đạo hữu Nguyễn Quang Nhạ đã cảm ứng tặng Hội Phật Giáo Mỹ Châu một bài thơ nói về chùa Hoa Nghiêm như sau:

Hoa Nghiêm tự, ngôi chùa Tân tạo

Do Hội Đoàn Phật Giáo Mỹ Châu

Công trình thực hiện sớm mau

Ân linh Phật độ, nhiệm màu Đạo tâm

Phần kiến trúc chỉ cần tu sửa:

Góc mái chùa phía cửa uốn cong

Nóc cao chầu nguyệt lưỡng long

Đường đi rải đá, bao vòng hồ sen

Phần sân hậu đắp nền, khai ngõ

Đến lễ chùa, đủ chổ đậu xe

Dành ngăn dãi đất bên lề

Trồng cây nghênh đón xuân hè trái bông

Phật đài đã tuệ thông trần thiết

Trang trí khu riêng biệt tụng thờ

Nguyện dâng pho tượng khắc tô

Do tay Phật tử qui mô tạc thành

Chùa khai mạc ngày lành tháng tốt

Khách thập phương không ngớt cúng dường

Phát huy Phật giáo chủ trương

Kết thân đạo hữu, tình thương chan hoà.

Tô Giang Tử (Cố đạo hữu Nguyễn Quang Nhạ)

Trong thời gian gần đây, Chùa đã mua hai căn nhà bên cạnh vào năm 2000 và 2004 và dùng để nới rộng khuôn viên của chùa. Vì nhu cầu cần thiết cho phù hợp với sự phát triển của chùa để phật tử có nơi trang nghiêm tu học rộng rãi hơn. Hội Phật Giáo Mỹ Châu chùa Hoa Nghiêm sẽ xây một ngôi chùa mới, dự trù vào mùa hè 2008. Giá trị xây dựng vào khoảng 1.5 triệu USD. Hội Phật Giáo Mỹ Châu trân trọng kêu gọi tất cả phật tử xa gần hùn phước cúng dường để vùng Hoa Thịnh Đốn có được một ngôi chùa Phật Giáo tôn nghiêm.

Nam Mô A Di Đà Phật

Hội Phật Giáo Mỹ Châu chùa Hoa Nghiêm