Khoá Tu Học với Tăng Đoàn Bích Nham 2019

Lắng Nghe Mùa Xuân

Listen to the Essence of Spring

Chùa Hoa Nghiêm trân trọng thông báo khoá tu Chánh Niệm "Lắng Nghe Mùa Xuân" sẽ được tổ chức tại chùa Hoa Nghiêm, vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật (6&7/4/2019) dưới sự hướng dẫn của quý Thầy và Sư cô Tăng đoàn Bích Nham (Blue Cliff Monastery, New York).

Để tham dự khoá tu, Đạo tràng Hoa Nghiêm thân mời liên hệ ghi danh tại link sau:

The 2019 Mindfulness retreat "Listening to the Essence of Spring" will be held at Hoa Nghiem Pagoda, on Saturdays and Sundays (6 & 7 April 2019) under the guidance of brothers and sisters from the Blue Cliff Monastery.

In order to attend the retreat, please sign up at the Registration Link.

KHOÁ TU CHÁNH NIỆM “LẮNG NGHE MÙA XUÂN”

Listen to the Essence of Spring

-TRUYỀN THỐNG LÀNG MAI-

Spring Weekend Retreat – Plum Village Tradition

Chùa Hoa Nghiêm – Washington DC 2019

Chương Trình

Thứ Bảy ngày 06/04/2019 - Sat, Apr. 06, 2019

6:00 Thiền Ngồi – Tụng kinh / Sitting Meditation & Chanting

7:00 Ăn Sáng / Breakfast

8:00 Ghi Danh / Registation

8:30 Tập Thiền Ca / Song of Practice

8:50 Hướng Dẫn Tổng Quát / Orientation

9:30 Pháp Thoại (có tụng kinh trước PT) / Dharma Talk

11:30 Thiền Hành / Walking Meditation

12:30 Ăn Trưa / Lunch

14:00 Thiền Buông Thư – Lạy Sám Pháp Địa Xúc /

Deep Relaxation – Touching of the Earth

15:30 Pháp Đàm theo nhóm / Dharma Sharing by Groups

17:30 Thể Dục / Exercise

18:30 Ăn Tối / Dinner

19:30 Thuyết trình Làm Mới / Begining Anew Presentation


Chủ Nhật ngày 07/04/2019 - Sun, Apr. 07, 2019

6:00 Thiền Ngồi – Tụng kinh / Sitting Meditation & Chanting

7:00 Ăn Sáng / Breakfast

8:00 Ghi Danh / Registation

8:30 Tập Thiền Ca / Song of Practice

8:50 Hướng Dẫn Tổng Quát / Orientation

9:30 Vấn Đáp (có tụng kinh) / Q&A

11:30 Thiền Hành / Walking Meditation

12:30 Ăn Trưa / Lunch

14:00 Thiền Buông Thư – Ba Cái Lạy /

Deep Relaxation – Touching of the Earth

15:30 Pháp Đàm theo nhóm / Dharma Sharing by Groups

17:00 Dây Thân Ái / Closing circle

18:00 Ăn Tối / Dinner

19:30 Sinh hoạt Kết Thân tới 21:30

Ban tổ chức:

Thầy Thích Chỉnh Long: Email: thichchinhlong@hoanghiem.org 904 930-7999

Nguyên Nghĩa: Email: nhonptran@gmail.com 703-674-8631

Thiện Đức _ Nguyên Diệu: Email: truongphamchaudoc@gmai.com 703-338-9251

Tâm Ý _ Chân Trí : Email: chantri@crpcv.org 703-938 9606

Tâm Hiền_ Nguyên Khánh: Email: tonchieu@gmail.com 301-257-4102

Tâm Lương: Email: diephaonguyen@verizon.net 240-463-1148

Nguyễn Triều: Email: trieu02@gmail.com 702- 402-3731

Nguyên Tấn: Email: locduong@hoanghiem.org 703-470-3463

Quảng Minh Tâm: Email: giang.ho@hoanghiem.org 571-243-1186

Nguyên Tường: Email: tho.duong@hoanghiem.org 571-451-7765